Ugrás a fő tartalomra

Bejegyzések

2019. augusztus 2.

A Szűzanya üzenete 2019. augusztus 2-án, Mirjana Soldo látnok által
"Drága gyermekek! Nagy az én Fiam szeretete. Ha ismernétek szeretetének nagyságát, szüntelenül imádnátok és hálát adnátok neki. Mindig veletek él az Eucharisztiában, mert az Eucharisztia az ő szíve. Az Eucharisztia a hit szíve. Ő sohasem hagyott el benneteket. Amikor ti megpróbáltatok elmenni tőle, ő tőletek sohasem. Ezért édesanyai szívem boldog, amikor látom, hogyan tértek vissza hozzá szeretettel telve, amikor látom, hogy a kiengesztelődés, a szeretet és a remény útján jöttök hozzá. Édesanyai szívem tudja, hogy amikor elindultok a hit útján, olyanok vagytok mint a hajtás - mint a bimbó. De az ima és a böjt által gyümölcsökké, virágaimmá, szeretetem apostolaivá lesztek; a világosság hordozói lesztek és szeretettel és bölcsességgel mindenkit megvilágosítotok magatok körül. Gyermekeim, mint édesanyátok kérlek benneteket, imádkozzatok, gondolkodjatok, elmélkedjetek. Minden szép, fájdalmas, örömteli dolog  azért tör…
Legutóbbi bejegyzések

Mladifest program

A következő linken keresztül követhető a találkozó magyar nyelven: http://62.75.216.148/

30. IFJÚSÁGI FESZTIVÁL
A FIATALOK NEMZETKÖZI IMATALÁLKOZÓJA
Međugorje, 2019. 08.01.– 08.06.

„KÖVESS ENGEM!“

(Mk 10, 21)

CSÜTÖRTÖK, 2019. 8. 1.
18.00 Rózsafüzér
19.00 A FESZTIVÁL ÜNNEPÉLYES MEGNYITÓJA
Szentmise
21.00 – 22.00 Szentségimádás

PÉNTEK, 2019. 8. 2.
06.00 - 06.40 Rózsafüzér a Podbrdon,
a Szűzanya szobornál
09.00 Imádság
Katekézis
Tanúságtétel
12.00 Úrangyala
SZÜNET
16.00 Tanúságtétel
18.00 Rózsafüzér
19.00 Szentmise
20.30 – 21.30 Elmélkedés égő gyertyával és
imádság a kereszt előtt

SZOMBAT, 2019. 8. 3.
09.00 Imádság
Katekézis
Tanúságtétel
12.00 Úrangyala
SZÜNET
16.00 Tanúságtétel
18.00 Rózsafüzér
19.00 Szentmise
20.30 –21.30 Körmenet a Szűzanya szoborral és szentségimádás

VASÁRNAP, 2019. 8. 4.
Délelőtt – szentmisék nyelvcsoportok szerint
16.00 Tanúságtétel
18.00 Rózsafüzér
19.00 Szentmise
21.15 A Cenacolo közösség előadása


HÉTFŐ, 2019. 8. 5.
09.00 Imádság
Katekézis
Tanúságtétel
12.00 Úrangyala
SZÜNET
16.00 Tanúságtétel
18.00 Rózsafüzé…

Elmélkedés

A Szentlélek megújítja a föld színét
A Szűzanya 2019. június 25-i üzenete
Drága gyermekek! Hálát adok Istennek mindnyájatokért. Gyermekeim, különösen köszönöm
nektek azt, hogy válaszoltatok hívásomra. Az új időkre készítelek fel benneteket, hogy erősek
legyetek a hitben és állhatatosak az imádságban, hogy a Szentlélek általatok munkálkodhasson
és megújítsa a föld színét. Veletek imádkozom a békéért, amely a legértékesebb ajándék, noha a
sátán háborút és gyűlöletet akar. Gyermekeim legyetek az én kinyújtott kezem és büszkén
járjatok Istennel. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.

A Szűzanya múlt havi üzenetében arra buzdított bennünket, hogy
elmélkedjünk arról, milyen rövid az életünk, és ezért az örök élet mellett már itt a
földön kell döntenünk. Az idő, amelyet Isten ajándékozott nekünk olyan, mint egy
edény, amelyet jósággal és jócselekedetekkel kell megtöltenünk.
Jelenéseinek harmincnyolcadik évfordulóján a Szűzanya köszönetet mond
nekünk és arra bátorít bennünket, hogy folytassuk vele Jézus…

2019. július 25.

Drága gyermekek! Hozzátok intézett hívásom az imádság. Legyen az ima öröm számotokra és olyan koszorú, amely Istenhez köt benneteket. Gyermekek, jönnek majd kísértések és ti nem lesztek erősek, és a bűn fog uralkodni, de ha az enyéim vagytok, győzni fogtok, mert Fiam, Jézus Szíve lesz a menedéketek. Ezért gyermekeim, térjetek vissza az imádsághoz, míg az ima az életetek nem lesz, nappal és éjjel. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.

2019. július 2.

A Szűzanya 2019. július 2-i üzenete Mirjana Soldo látnok által
Drága gyermekek! A Mennyei Atya akarata szerint édesanyai jelenlétem látható jeleit adtam és adni fogom nektek. Gyermekeim, ez édesanyaikívánságom a lelkek gyógyulásáért. Arra vágyom, hogy minden gyermekemnek igaz hite legyen, hogy csodálatos tapasztalatot éljenek meg Fiam Igéjének, az élet Igéjének forrásából merítve. Gyermekeim, a hit világosságát szeretetével és áldozatával Fiam hozta el a világba, és megmutatta nektek a hit útját. Mert, gyermekeim a hit felmagasztalja a fájdalmat és a szenvedést. Az igaz hit érzékenyebbé teszi az imát, az irgalmasság cselekedeteit teszi – egy beszélgetést, alamizsnát. Azok a gyermekeim, akiknek van hitük  –  igaz hitük  – mindenek ellenére boldogok, mert már megélik a mennyei boldogság kezdetét a földön. Ezért gyermekeim, szeretetem apostolai arra hívlak benneteket, hogy a hit igaz példáját adjátok, hogy fényt vigyetek oda, ahol sötétség van, hogy éljétek Fiamat. Gyermekeim, édesanyaké…

2019. június 25.

A Szűzanya 2019. június 25-i üzenete Drága gyermekek! Hálát adok Istennek mindnyájatokért. Gyermekeim, különösen köszönöm nektek azt, hogy válaszoltatok hívásomra. Az új időkre készítelek fel benneteket, hogy erősek legyetek a hitben és állhatatosak az imádságban, hogy a Szentlélek általatok munkálkodhasson és megújítsa a föld színét. Veletek imádkozom a békéért, amely a legértékesebb ajándék, noha a sátán háborút és gyűlöletet akar. Gyermekeim legyetek az én kinyújtott kezem és büszkén járjatok Istennel. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. 
Ivanka Ivanković Elez látnoknak 2019. június 25-én volt a szokásos éves jelenése. Az utolsó mindennapos jelenés alkalmával, 1985. május 7-én a Szűzanya Ivankára bízta a 10. titkot, és azt mondta, hogy élete végéig évente egyszer meg fog jelenni neki, mégpedig a jelenések évfordulóján. Így történt az idén is. A jelenés, amely 4 percig (18:37-18:41) tartott Ivanka családi házában volt, és csak Ivanka családja volt jelen. A jelenés után Ivanka a k…

Elmélkedés

Az élet rövid és az örök élet vár rátok
A Szűzanya 2019. május 25-i üzenete Drága gyermekek! Isten az ő irgalmasságában megengedte, hogy veletek legyek, hogy tanítsalak és a megtérés útja felé vezesselek benneteket. Gyermekeim, ti arra kaptatok meghívást, hogy teljes szívetekből imádkozzatok azért, hogy veletek és általatok megvalósuljon az üdvösség terve. Gyermekeim, legyetek tudatában annak, hogy az élet rövid és érdemeitek szerint az örök élet vár rátok. Ezért imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, hogy méltó eszközök legyetek Isten kezében. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
          Múlt havi üzenetében a Szűzanya azt mondta, hogy ez az idő az irgalom ideje és arra hívott bennünket, ne engedjük, hogy szívünkben a gyűlölet és a békétlenség uralkodjon. Szívünkbe csak az tud bejutni, amit mi beengedünk. Isten tehetetlenné tette magát szabadságunkkal szemben, azt szeretné, hogy mi szabadon menjünk hozzá és kérjük az üdvösséget, amelyet csak Ő tud megadni számunkra.
          E…