Ugrás a fő tartalomra

Elmélkedés

A Szentlélek megújítja a föld színét
A Szűzanya 2019. június 25-i üzenete
Drága gyermekek! Hálát adok Istennek mindnyájatokért. Gyermekeim, különösen köszönöm
nektek azt, hogy válaszoltatok hívásomra. Az új időkre készítelek fel benneteket, hogy erősek
legyetek a hitben és állhatatosak az imádságban, hogy a Szentlélek általatok munkálkodhasson
és megújítsa a föld színét. Veletek imádkozom a békéért, amely a legértékesebb ajándék, noha a
sátán háborút és gyűlöletet akar. Gyermekeim legyetek az én kinyújtott kezem és büszkén
járjatok Istennel. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.

A Szűzanya múlt havi üzenetében arra buzdított bennünket, hogy
elmélkedjünk arról, milyen rövid az életünk, és ezért az örök élet mellett már itt a
földön kell döntenünk. Az idő, amelyet Isten ajándékozott nekünk olyan, mint egy
edény, amelyet jósággal és jócselekedetekkel kell megtöltenünk.
Jelenéseinek harmincnyolcadik évfordulóján a Szűzanya köszönetet mond
nekünk és arra bátorít bennünket, hogy folytassuk vele Jézushoz vezető utunkat. Ő
hozzánk hasonlóan élt. A mennyei dicsőségből szól hozzánk, és azt szeretné, hogy
majd egy napon mi is oda jussunk. Ő jól tudja, hogy minden eseménynél Istené az
utolsó szó, akkor is, ha számunkra olykor úgy tűnt, hogy sok minden kicsúszott
ellenőrzése alól. Isten és Isten ereje fog győzedelmeskedni és vele együtt mindazok,
akik kitartanak és állhatatosak maradnak a hitben.
Mária, az Édesanya jól tudja, hogy csakis a Szentlélek tudja megújítani a
szívet és a föld színét, mert Ő a Szentlélek jegyese. A Szentlélek ott van, ahol Mária.
Ezt Gábor angyal szavaiból tudjuk: „A Szentlélek száll rád és a Magasságbeli ereje
borít be árnyékával” (Lk 1, 35) és Jézus apostolokhoz intézett szavaiból, hogy
maradjanak a városban a megígért Lélek eljöveteléig. Így imádságban várták az
apostolok a Pünkösdöt Máriával együtt az Utolsó vacsora termében.
A tizenegy tanítvány pedig elment Galileába arra a hegyre, ahová
Mennybemenetele előtt Jézus rendelte őket. Amikor meglátták őt leborultak, bár
egyesek kételkedtek (Mt 28, 18). Feltehetjük a kérdést: hogyan lehet kételkedni azok
után, amit Jézussal együtt átéltek? Tanúk voltak, szemtanúk, hisz Jézus oly sok
csodáját, gyógyítását, a halálból való feltámasztását látták saját szemükkel. Tanúi
voltak feltámadásának is. Hogyan lehetséges, hogy mégis kételkedtek?
A szívükben lévő kétség a Szentlélek eljövetelével szűnik meg, aki új emberré
teszi őket. A Szentlélek erejével félelem nélkül hirdetik, hogy Jézus az egyetlen
Üdvözítő. Az apostolok imádságban, Máriával, Jézus Édesanyával kapták meg a

Szentlelket. Mária együtt imádkozik az ősegyházzal és a mai Egyházzal is egészen a
világ végéig. Mária az egyház Édesanyja. Az egyházat a Szentlélek formálta, a
Szentlélek mesterműve. Mindaz, amivel Mária rendelkezik és ő maga is, a Szentlélek
gyümölcse. Mária alázatos, rejtetten munkálkodik, ahogyan a Lélek is.
Mária a földön a Szentlélek édesanyai szeretetének jele. Ha Mária nem lenne,
Isten fontos jellemvonása nem lenne látható és valóságos a számunkra. Semmi
sincs Máriában, ami nem a Szentlélekre utalna. Mária a Szentlélek ajándékainak
teljességével rendelkezik, kegyelemmel teljes. Minden, amije van, nem csak számára
rendeltett, szeretné azt bőségesen ajándékozni mindenkinek.

Imádság
Ó, Isteni Lélek, szeretet és irgalom Lelke,
Ki a bizalom balzsamát öntöd szívemre,
Kegyelmed a jóban erősítse meg lelkem.
Győzhetetlen erőt adva néki – a kitartó hűséget.
Ó, Isteni Lélek, béke és öröm Lelke,
Ki megerősíted sóvárgó szívem,
És isteni szereteted élő forrásához vezeted,
Lelkem a küzdelmekben bátor, s rendíthetetlen így lesz.
Ó, Isteni Lélek, lelkemnek legdrágább Vendége,
Szeretném örökre megőrizni hűségem Irántad.
Az öröm napjaiban csakúgy, mint a szenvedésben,
Ó, Isten Lelke, mindig jelenlétedben élni – ez a legfőbb vágyam.
Ó, Isteni Lélek, ki átjárod egész lényemet,
És feltárod előttem Háromságos isteni életed,
Megismerteted velem Isteni Lényedet,
Így egyesülve Veled, elnyerem az örök életet.
(Fausztina nővér imája)

M. M
(fordította: Sarnyai Andrea)

Megjegyzések

Népszerű bejegyzések ezen a blogon

Szeretettel köszöntöm a Medjugorje Portál régi és új olvasóit!
A portál régi motorja felett sajnos eljárt az idő, így több mint 10 év után eljött a megújulás ideje. Igazodva a korhoz a jövőben bejegyzések formájában lesz olvasható az éppen aktuális üzenet illetve elmélkedés, továbbá megtalálhatók lesznek a zarándoklat hirdetések és események is. Az új oldal számára kérem a Szűzanya oltalmát és a jó Isten kegyelmét, hogy sokáig szolgálni tudja az olvasókat a medjugorjei történésekkel kapcsolatosan!

2019. július 2.

A Szűzanya 2019. július 2-i üzenete Mirjana Soldo látnok által
Drága gyermekek! A Mennyei Atya akarata szerint édesanyai jelenlétem látható jeleit adtam és adni fogom nektek. Gyermekeim, ez édesanyaikívánságom a lelkek gyógyulásáért. Arra vágyom, hogy minden gyermekemnek igaz hite legyen, hogy csodálatos tapasztalatot éljenek meg Fiam Igéjének, az élet Igéjének forrásából merítve. Gyermekeim, a hit világosságát szeretetével és áldozatával Fiam hozta el a világba, és megmutatta nektek a hit útját. Mert, gyermekeim a hit felmagasztalja a fájdalmat és a szenvedést. Az igaz hit érzékenyebbé teszi az imát, az irgalmasság cselekedeteit teszi – egy beszélgetést, alamizsnát. Azok a gyermekeim, akiknek van hitük  –  igaz hitük  – mindenek ellenére boldogok, mert már megélik a mennyei boldogság kezdetét a földön. Ezért gyermekeim, szeretetem apostolai arra hívlak benneteket, hogy a hit igaz példáját adjátok, hogy fényt vigyetek oda, ahol sötétség van, hogy éljétek Fiamat. Gyermekeim, édesanyaké…

2019. július 25.

Drága gyermekek! Hozzátok intézett hívásom az imádság. Legyen az ima öröm számotokra és olyan koszorú, amely Istenhez köt benneteket. Gyermekek, jönnek majd kísértések és ti nem lesztek erősek, és a bűn fog uralkodni, de ha az enyéim vagytok, győzni fogtok, mert Fiam, Jézus Szíve lesz a menedéketek. Ezért gyermekeim, térjetek vissza az imádsághoz, míg az ima az életetek nem lesz, nappal és éjjel. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.